Top

Lenovo ThinkPad X-Series là dòng sản phẩm 12.5`` nhỏ gọn trong họ nhà ThinkPad. Với thiết kế hướng tới đối tượng người dùng cần di chuyển nhiều, cũng như cần một chiếc máy hoạt động ổn định, bền bỉ. Macstore là hệ thống bán lẻ ThinkPad X-Series trên toàn quốc.

Thinkpad X – Series

0935 023 023
0935 023 023
.