Top

usbc-to-usbc
Apple Cable USB-c to USB-cApple Cable USB-c to USB-c-a

Apple Cable USB-c to USB-c

  • Two Reversible USB Type-C Connectors
  • Up to 480 Mb/s Data Transfer Rate
  • For MacBook with USB Type-C
  • For MacBook Pro with Thunderbolt 3

600.000 

Quantity

Cáp USB-c to USB-c

Cáp USB-C to USB-C cung cấp khả năng truyền dữ liệu nhanh, sạc nhanh và an toàn. Tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mb / s

Cáp USB-C to USB-C sử dụng cho MacBook với cổng USB Type-C, với MacBook Pro với cổng Thunderbolt 3 ( USB-C )

Cáp USB-C to USB-C là một đầu nối thân thiện với người sử dụng, có thể đạo ngược.

  • Chức năng: Truyền dữ liệu, sạc
  • Tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mb / s
  • Màu sắc: Trắng
  • Nhà sản xuất: Apple

0935 023 023
0935 023 023
.