Top

Apple_magic_keyboard_with_touch_id_2021_1
Apple_magic_keyboard_with_touch_id_2021_2Apple_magic_keyboard_with_touch_id_2021_3Apple_magic_keyboard_with_touch_id_2021_4Apple_magic_keyboard_with_touch_id_2021_5Apple_magic_keyboard_with_touch_id_2021_6

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021) – New

  • Tình trạng: Mới, Nguyên Seal
  • Hãng SX: Apple (USA)
  • Màu sắc: White (Trắng)
  • Có TouchID
  • Tương thích: Các dòng MacBook M1, iMac M1, Mac Mini M1 chạy Big Sur 11.4 trở lên

  • Tình trạng: Mới, Nguyên Seal
  • Hãng SX: Apple (USA)
  • Màu sắc: White (Trắng)
  • Có TouchID
  • Tương thích: Các dòng MacBook M1, iMac M1, Mac Mini M1 chạy Big Sur 11.4 trở lên
0935 023 023
0935 023 023
.