Top

Hyperdrive_ultimate_11_in_1_usb_c_hub_1
Hyperdrive_ultimate_11_in_1_usb_c_hub_2Hyperdrive_ultimate_11_in_1_usb_c_hub_3Hyperdrive_ultimate_11_in_1_usb_c_hub_4Hyperdrive_ultimate_11_in_1_usb_c_hub_5Hyperdrive_ultimate_11_in_1_usb_c_hub_6

HyperDrive Ultimate 11 in 1 USB-C Hub – New

  • Tình trạng: mới
  • Màu sắc: xám và bạc
  • 11 cổng kết nối: VGA , HDMI 4K, USB-C, SD, microSD, 3 x USB 3.1, cổng mạng Gigabit Ethernet, cổng Thunderbolt và cổng Tai nghe 3.5
  • Cho phép kết nối với màn hình 4K/30Hz HDMI
  • Thiết kế nhôm nguyên khối

  • Tình trạng: mới
  • Màu sắc: xám và bạc
  • 11 cổng kết nối: VGA , HDMI 4K, USB-C, SD, microSD, 3 x USB 3.1, cổng mạng Gigabit Ethernet, cổng Thunderbolt và cổng Tai nghe 3.5
  • Cho phép kết nối với màn hình 4K/30Hz HDMI
  • Thiết kế nhôm nguyên khối
0935 023 023
0935 023 023
.