Top

Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_1
Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_2Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_3Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_4Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_5Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_6Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_7Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_8Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_9Hyperjuice_ultimate_charger_110w_dual_wireless_charger_15w_10

HyperJuice Ultimate Charger 110W Dual Wireless Charger 15W – New

 • Đầu vào: AC 100-240V 2.3A 50/60Hz
 • Đầu ra: (USB-A QC3.0) DC 3.6V-9V 3A/9.2-12V 2.5A
 • Đầu ra: (USB-C PD3.0) DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A (Max)
 • Đầu ra (Wireless charge): DC5V 9V 15W (Max)
 • Tổng công suất: 110W Max
 • Bảo Hành 1 năm – 1 đổi 1

 • Đầu vào: AC 100-240V 2.3A 50/60Hz
 • Đầu ra: (USB-A QC3.0) DC 3.6V-9V 3A/9.2-12V 2.5A
 • Đầu ra: (USB-C PD3.0) DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A (Max)
 • Đầu ra (Wireless charge): DC5V 9V 15W (Max)
 • Tổng công suất: 110W Max
 • Bảo Hành 1 năm – 1 đổi 1
0935 023 023
0935 023 023
.